Spowiedź święta pół godziny przed rozpoczęciem
Mszy Świętej.
 


Dokumenty Kościoła

 

 W Kościele Katolickim i innych wyznaniach

 

 Pomoc w rachunku sumienia

 

 Wokół sakramentu pokuty i pojednania