Wszystkie odwiedziny chorych są możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z księdzem.