Caritas

Informacje dotyczące Parafialnego Zespołu Caritas w Rydzynie

 

Parafialny Zespół Caritas w Rydzynie został powołany w 2000 roku. Obecnie liczy 11 członkiń. W ciągu 12 lat podejmowane były różne inicjatywy na rzecz potrzebujących, takie jak:

 •  sprzedaż świec „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”
 •  wyjazdy dzieci na „Wakacje z Bogiem”
 •  pomoc materialna:
 • dzieciom specjalnej troski
 • osobom niepełnosprawnych
 • rodzinom wielodzietnym
 • osobom dotkniętym długotrwałą, ciężką chorobą lub utratą żywiciela rodziny
 • przygotowywanie paczek na święta z produktów zebranych w sklepach lub przekazanych przez ofiarodawców
 • organizowanie spotkań dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z okazji „Światowego Dnia Chorego” (11 lutego)
 • realizowanie od 2007 roku programu PEAD – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym; programem objętych jest około 280 osób w naszej parafii
 • włączanie się w różne akcje i zbiórki organizowane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej lub Caritas Polska (klęski żywiołowe).
 • czynny udział PZC w corocznych spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach.

 

Kontakt telefoniczny:  667 057 306

e-mail:  danutakow@poczta.onet.eu

Copyright 2020 by Parafia Rydzyna | Zaloguj