Znajdujesz się na stronie: Intencje mszy św.

Intencje mszy św.

INTENCJE MSZALNE 13.09 – 20.09.2020

 

NIEDZIELA 13 września

7:30 – + Józefę Gindera (13r.) zm. z Rodz. Gindera, Ratajewskich, Tomaszewskich i Zakrzewskich
9:30 – + Stefanię, Mariana Gała; Teklę, Piotra Lipowiec i zm. z Rodz. Prałatów i Gałów
11:30 – + Józefę, Ryszarda, Władysława Antoninę, Wojciecha Kuźniaków
18:00 –
+ Patrycję Wróbel (7 Gregoriańska)
- + Antoniego (28r.), Helenę, Waleriana Tomaszewskich; Bronisława Angiera, Dariusza Krasickiego

Poniedziałek 14 września
PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚW.
8:00 – + Patrycja Wróbel (8 Gregoriańska)
17:00 –
- + Stefana Rak i zm. z Rodzin
- + Tadeusza Klemczaka – od teściów Elżbiety i Henryka Rzepka
- za zmarłych z rocznych wymienianek
18:00 –
- + Annę, Andrzeja, Marię, Andrzeja Sinieckich i zm. z Rodz. Waldmajer
- + Sewerynę, Józefa, Ireneusza Wieczorków Franciszkę, Pawła, Floriana Piaseckich

Wtorek 15 września N.M.P BOLESNEJ
8:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 –
- + Patrycję Wróbel (9 Gregoriańska)
- + Grzegorza Mielocha – od chrześniaka Marka z Rodz.
18:00 –
- + Bolesławę (9r.), Albina, Bogdana Pietrzaków; Edmunda Adamczak Bibliannę Wicher
- + Zenona, Elżbietę Mocholskich i zm. z Rodz. Mocholskich

Środa 16 września
8:00 - + Patrycję Wróbel (10 Gregoriańska)
17:00 –
- + Mieczysława Garwas – od Chrzestnego z Rodz.
- za zmarłych z całej Rodziny
- o duchowe przygotowanie do sakramentu bierzmowania
18:00 –
- + Marię, Annę, Mariannę, Franciszka, Mariana Mądrych; Antoninę, Stanisława Gzyl
- + Bronisława (7r.), zm. z Rodz. Piętków i Maślankowskich

Czwartek 17 września
8:00 – + Patrycję Wróbel (11 Gregoriańska)
17:00 –
- Dziękczynno-błagalna z ok. 50-lecia Małżeństwa Alicji i Stefana … o ulgę w cierpieniu dla Stefana
- + Tadeusza Klemenczaka – od szwagra Mariana z Rodz. Z Pleszewa
18:00 –
- + Franciszka Rybickiego i zm. z Rodz. Angierów i Rybickich
- + Mariannę, Ignacego Dolacińskich; Stanisławę, Franciszka Nowaków ks. Pioterka

Piątek 18 września Stanisława Kostki – patrona Polski
8:00 – Dusze w czyśćcu cierpiące
17:00 – + Patrycję Wróbel (12 Gregoriańska)
- + Gerarda Kowalewskiego – od siostry Anny z mężem
- + Jerzego Senftleben – od córki Doroty z Rodz.
- + Benona Budzyńskiego, Mieczysława Budzyńskiego, Jadwigę Joachimiak
18:00 –
- + Annę, Antoniego Bujniewtków; Franciszka, Franciszkę Więckowiaków; Czesławę Szczęsną i zm. z Rodzin
- + Pawła Bańkowiaka (10r.), Piotra, Marka, Leona, Wandę Bańkowiaków Zofię, Marcina Sznycer

Sobota 19 września
8:00 – + Patrycję Wróbel (13 Gregoriańska)
- + Stanisława Łuczaka (31r.); Zofię, Tomasza, Mariannę, Kazimierza Łuczaków; Jana, Irenę Grzeszkiewicz; Joannę Jaworską
15:00 – ŚLUB 13/2020
17:00 – Tarnowa Łąka
18:00 –
- + Joannę, Władysława Śniegockich; Zofię, Jana, Zygmunta Janowicz; Marię, Ignacego Chudzińskich; Jana Walczaka i zm. z Rodzin
- + Franciszka, Mariannę, Ludwika, Lecha, Stanisławę, Józefa Serafinowskich
CHRZEST 60/2020 (po mszy)

NIEDZIELA 20 września
7:30 – + Mariannę, Ludwika, Krzysztofa, Jana, Marię Kruszków Helenę, Michała, Stanisławę, Czesława, Aleksandra, Krystynę Ratajewskich
9:30 – + Patrycja Wróbel (14 Gregoriańska)
11:30 – + Antoninę, Jadwigę, Adama Walkiewiczów; Marię, Marcelego, Henryka Urbanowiczów; Marię Pałęcką; Zofię Maślanka
16:00 – ŚLUB (licencja)
18:00 – + Marka Holc i zm. z Rodz.

 

Copyright 2020 by Parafia Rydzyna | Zaloguj