Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie

Intencje Mszy Św.

Niedziela 08 września

g. 7.30    + Józefę Gindera w 12 r.śm. + z rodzin: Ginderów Ratajewskich Tomaszewskich i Zakrzewskich
………………………………………
g. 9.30    1. Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu p. Sławomiry i Adama z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
               2. +  Andrzeja Biernackiego – msza św. gregoriańska (30)
………………………………………
g.11.30   + Sylwestra Franciszka Helenę Nowickich + Sylwina Mariannę Zbigniewa Cholewów oraz za 
               + Jana Magdalenę Mikołajczaków oraz z prośbą o zdrowie w rodzinie 
………………………………………
g.18.00   1. Dziękczynna w kolejną rocznicę ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Anny i Marka oraz całej rodziny 
               2. Dziękczynna za dar życia i łaskę chrztu św. w 18 urodziny Oskara z prośbą o dary Ducha Świętego w życiu     
………………………………………
Poniedziałek 09 września 
g.  7.00      W intencji Izabeli i Karola w 25 r. ślubu w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Bożę
g. 18.00    1. + Aleksandra Hofmana 
                 2. + Mariana Kubiaka w 9 r.śm. + z rodzin: Kubiaków Ratajewskich i Paluszczaków
Wtorek 10 września 
g.  8.00    + Marka Woźniaka
g.18.00    1. + Marię Adama Mieczysława Laszkowskich + Annę Kazimierza Wojtko + z rodzin Pieprzów 
                2. + Błażeja Zjeżdżałkę w 3 r.śm. oraz z prośba o zdrowie w rodzinie 
                3. + Józefa Gorwę – od rodzin: Majszerowskich Kaczmarków i Klubsiów     

Środa 11 września 

g.  8.00   + Hannę Szamborską – od sąsiadów 
g.18.00   1. Dziękczynno błagalna w podziękowaniu za otrzymane łaski w intencji Anny i Artura w 10 r.ślubu             
               2. + Józefa Gorwę – od siostry Elżbiety z rodzina     
               3. + Zbigniewa Glumę + Marię Wypych + z rodziny

Czwartek 12 września 

g. 8.00    + Józefa Gorwę – od sąsiadów z ul. KEN (3)
g.18.00   1. + Danutę Adamek + Jana Bronisławę Marię Mieloch + Augustyna Zofię Hofmanów 
               2. + Pelagię Józefa Chudych + Tadeusza Kałmuczka + Helenę Władysława Brzeskot 

Piątek 13 września 

g.  8.00   Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 
g.17.15   nabożeństwo fatimskie 
g.18.00  1. Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu p. Zofii i Wawrzyna Bartkowiaków z prośbą o potrzebne łaski dla nich  
              2. + Annę Andrzeja Sinieckich + z rodz. Sinieckich i Waldemarów 
              3. + Antoniego w 27 r.śm. Helenę Waleriana Poprawskich + Dariusza Krasickiego + Bronisława Angiera 

Sobota 14 września 

g. 8.00    Z prośbą o powrót do zdrowie syna i potrzebne łaski dla całej rodziny za wstawiennictwem MBN Pomocy
g.18.00   + Weronikę Jana Bernarda Toporowicz + Czesława Helenę Michała Stanisława Aleksandra Ratajewskich 
               + Krzysztofa Kruszkę
g.19.30 T.Łąka:   

Niedziela 15 września

g. 7.30    + Czesława 15 r.śm. Janinę Tomasza Krystynę Zygmunta Józefa Mańków + Mańków Mazurków Gałów Sikorskich
………………………………………
g. 9.30    1. + Stefanię Mariana Gała + Teklę Piotra Lipowiec + z rodzin: Prałatów i Gałów 
               2. + Stanisława Łuczaka 30 r.śm. + Zofię Tomasza Mariannę Kazimierza Łuczaków 
                   + Jana Irenę Grzeszkiewicz + Joannę Jaworską 
………………………………………
g.11.30   1. Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu p. Haliny i Stanisława Lech z prośba o błogosławieństwo dla całej Rodziny 
               2. + Antoninę Jadwigę Adama Walkiewiczów + Marię Marcelego Henryka Urbankiewiczów + Marię Pajęcką
                   + Zofię Maślanka 
………………………………………
g.18.00      + Bolesławę w 8 r.śm. Albina Bogdana Pietrzaków + Edmunda Adamczaka + Bibjanę Wicher + z rodziny 
………………………………………