Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie

Intencje Mszy Św.

IV Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12 maja

g. 7.30     Dziękczynna za dar życia i łaskę chrztu św. Wiktorii w 18 urodziny z prośbą o opiekę Matki Bożej
………………………………………
g. 9.30     + Karolinę Teodora Irenę Jana Longinę Kwiatoń + Anielę Stefana Urbankiewicz + z rodzin
………………………………………
g.11.30    W INTENCJI DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII ŚW. ICH RODZICÓW I CHRZESTNYCH
………………………………………
g.18.00   Dziękczynna za dar życia i łaskę chrztu św. Jakuba w 18 urodziny z prośbą o opiekę Matki Bożej w całym życiu
Poniedziałek 13 maja
g. 7.00      Dziękczynna za otrzymane łaski w życiu kapłańskim i osobistym oraz za wszystkich bliskich zmarłych
g.17.30    nabożeństwo fatimskie 
g. 18.00   1. + Krystynę w 4 r.śm. i Edmunda Kuźniaków  
                2. + Zdzisława Piechowiaka + Wandę Wawrzyńca Gorwa + Zbigniewa Skibę 
                3. + Henryka Kosińskiego – od żony
Wtorek 14 maja
g. 8.00     + Zofię Bondia (1)
g. 18.00   1. + Zofię Pacholską – od córki Sławomiry z rodziną   
                2. + Weronikę Antoniego Marcinkowskich + Józefa Jankowskiego + z rodziną
                3. + Leona Lisiaka – od syna Krzysztofa z rodziną 

Środa 15 maja

g. 8.00     Dziękczynna w 39 rocznicę święceń prezbiteratu w intencji wszystkich którzy stanęli na drodze kapłańskiego życia     
g.18.00   1. + Jana Poślednika w 1 rocznicę śmierci     
               2. + Anielę Stanisława Loba +Janinę Otto + Stanisława Ewę Jana Lutowiczów + Ludwikę Walentego Wójtków

Czwartek 16 maja

g. 8.00     + Helenę Brzeskot – od sąsiadów
g.18.00  1. + Władysława Barczyńskiego w 3 r.śm. z prośbą i miłosierdzie Boże  
              2. + Stefana Stachowiaka w  29 r.śm. + Helenę Stachowiak + Stanisława Wrotyńskiego + z rodziny + ks. kanonika  
              3. + Jana Marianne Wojciecha Szmyt + Ignacego Weronikę Józefa Łaszczyńskich + Jana Klecha 
                  + Edmunda Piotrowiaka + Stefanię Stanisława Mikołajczaków

Piątek 17 maja

g. 8.00    + Bogumiłę Jasińską – od Ireny
g.18.00   1. + Stanisławę w 5 r.śm. Antoniego Zenona Gwizdek + ks. kanonika Stanisława Pioterka  
               2. + Helenę Herberta Garwas + Macieja Henryka Kubiak 
               3. + Henryka Kosińskiego – od córki Arlety 

Sobota 18 maja

g. 8.00     + Bogdana Matusza + Marię i Piotra Matuszów + z rodziny
g.18.00   1. + Monikę w 9 r.śm. Stanisława Marię Edwarda Jana Bortliszów + Władysława Sebastiana Matylów oraz za 
                   + Marię Walentego Sznycer 
               2. + Marię Stanisława Jakubiaków + Władysławę Władysława Czarnota + Jadwigę Stanisława Jakubiaków za
                   + Tadeusza Niedźwieckiego + księdza Stanisława Pioterka + z rodzin 
               3. + Janinę Naskręt – od syna Sławka  
…………………………………………..
g.19.30 T.Łąka:

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  19 maja

g. 7.30     + Rafała Kabata w 24 r.śm. Agnieszkę Motyka + Scotta Horn + z rodz. Kabatów Chudzińskich Sanetrzników 
                + z rodziny Kropaczów 
………………………………………
g. 9.30     + Stanisława Jana Dąbrowskich + Antoninę Kachlewską + Pelagię Bolesławą Głowaczów + Jolantę Kańską
                + Ignacego Tyczyńskiego + Mariana Piotrowiaka 
………………………………………
g.11.30    + Krystynę i Stanisława Skrzypczak + Zofię Józefa i Zbigniewa Dudkowiaków + Antoninę i Franciszka Tomkowiak
………………………………………
g.18.00   + Jana Janinę Ryszarda Wleklik + Zofię Krauze + Franciszka Chudzińskiego