Archiwum 2012-14

Zapraszamy rodziców młodszych ministrantów na spotkanie w czwartek o 19.00 w DOMU PARAFIALNYM. Do zobaczenia!

Czym jest tzw. gregorianka?

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą. Zwyczaj ten został zapoczątkowany przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić papieżowi i dziękować za wyświadczone mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawiania gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła.

Modlitwa za zmarłych, do której zachęca wiernych Kościół, jest wyrazem ufności w Boże miłosierdzie, większe od niedoskonałości życia człowieka i jego grzechów. Jak pisze św. Paweł: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (Rz 8,32). Wiara w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne, które Jezus obiecuje swoim uczniom, stanowi fundament chrześcijaństwa, dlatego właśnie modlimy się o odpuszczenie grzechów i chwałę nieba dla naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

  • Msza św. sprawowana w intencji jednej osoby;
  • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
  • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych);
  • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Gdzie są odprawiane Msze gregoriańskie?

MSZE GREGORIAŃSKIE MOGĄ BYĆ ODPRAWIANE W NASZYM KOŚCIELE. Po wspólnym ustaleniu terminu będziemy mogli zobowiązać się do odprawienia Mszy świętych.

Ile to kosztuje?

W naszym kościele nie obowiązują żadne stawki za sprawowanie sakramentów, nie wyznaczamy, ile kto ma zapłacić. Wierni proszący o odprawienie Mszy św. składają ofiarę, taką, na jaką ich stać. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo - cenę zapłacił Chrystus. Składana ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania księży naszej parafii, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada. A zatem ofiara zależy od hojności ofiarodawcy, ale też i od możliwości.

Msze gregoriańskie to de facto 30 mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takiej mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną mszę.

W naszej wspólnocie parafialnej chcemy coraz bardziej dzielić się odpowiedzialnością za liturgię. Nie chcemy budować postawy konsumenta, ale raczej postawę służebną.

W tej chwili służbę LEKTORA pełni około 20 osób jest to cały czas za mało, dlatego poszukujemy tych, którzy chcieliby czytać podczas MSZY ŚW. i dzielić się tym co dla nich ważne.
Chętnych prosimy o kontakt z x. Radosławem

Przygotowujemy się do wizytacji biskupa w naszej parafii. Połączona ona będzie z udzieleniem sakramentu bierzmowania 8 kwietnia 2014 r.

DOROSŁYCH, którzy z różnych przyczyn nie przyjęli bierzmowania, a chcieliby przystąpić w tym roku, prosimy o kontakt z x. Radosławem

Przygotowujemy się do stworzenia wystroju Grobu Pańskiego oraz Ciemnicy. Wszystkich tych, którzy mają jakieś ciekawe pomysły, inspirację, lub chcieliby pomóc przy tworzeniu, prosimy o kontakt z x. Radosławem lub z Agnieszką Ogonowską.

ROZPOCZYNAMY WIELKI POST!
Środa Popielcowa Msza św: 8.00, 9.30, 11.00, 15.00 (Tarnowa Łąka), 16.30, 18.00.

Droga Krzyżowa:
piątek 17.30
czwartek 17.30 (dla dzieci) 

Gorzkie Żale 
niedziela 17.15