Niedziela Świętej Rodziny - Sylwester

 

g. 7.30 1. + Eugeniusza Makowieckiego - od rodz. Stachowiaków
           2. + Weronika Marcinkowska - od wnuka Cypriana z rodziną
……………………………………………………………………………………
g. 9.30 1. Dziękczynna za mijający rok z prośbą o opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo w nowym roku dla całej rodziny
           2. + Roberta Panasewicza - od żony z dziećmi
……………………………………………………………………………………
g.11.30 1. + Henryka Kubiaka w 1 rocznice śmierci + Stanisławę Józefa Macieja Kubiaków
            2. + Stanisława Kołodziejczyka - od chrześniaka Tomasza
……………………………………………………………………………………
g.17.00 1. W intencji Parafian dziękczynno - błagalna z okazji zakończenia roku kalendarzowego
            2. + Jana Rajcę - od córki Renaty z rodzina

  01 stycznia - Nowy Rok 2018
 

g. 9.30 1. + Stanisława 12 r.śm. Jadwigę Bartkowiak + z r. Małychów Wojciechowskich Kędziów Szymańskich Burdów
           2. + Mieczysława Jadwigę Fabianowskich + z rodz. Fabianowskich i Krzemińskich
………………………………….
g.11.30 1. + Mieczysława Marię Ignacego Walczewskich + Mirosława Szewczyka + z rodzin: Polów Szymańskich
            2. + Antoniego Klimpla 27 r.śm. + Andrzeja Klimpla + z rodzin + ks. kanonika Stanisława Pioterka
…………………………………
g.17.00 1. + Józefa Matysiaka 12 rocznica śmierci + z rodzin: Pierschalskich i Matysiaków
            2. + Franciszka Krasińskiego 30 rocznica śmierci + Marię Krasińską + z rodzin: Krasińskich i Dolacińskich
…………………………………
g.18.30 T.Łąka: + Leszka Holc - od żony

  Wtorek 02 stycznia
 

g. 7.15 1. + Weronikę Marcinkowska - od wnuczki Julity z rodziną
           2. + Stefanię Józefa Edwarda Gabryś

  Środa 03 stycznia
 

g. 7.15 1. + Weronikę Marcinkowską - od syna Ryszarda z rodziną
           2. Z prośbą o łaskę wiary i zdrowie dla ciężko chorej Barbary

  Czwartek 04 stycznia
 

g. 7.15 1. + Jana Rajcę - od siostry Ewy z rodziną
           2. O łaskę wiary i zdrowie dla Natalii

  Piątek 05 stycznia
 

g. 8.00 + Małgorzatę Derkowską + Zenona Bronisławę Derkowskich + z rodzin: Szafraniaków i Katarzyńskich
g.16.00 Dziękczynna w 80 ur. Mieczysława z prośba o błogosławieństwo oraz za + żonę Elżbietę rodziców i rodzeństwo
g.17.00 1. + Stefana Michalczaka + Łucję Franciszka Kruczek + z rodziny
            2. + Feliksa w 3 r.śm. Antoninę Wojtkowiaków + z rodz. Wojtkowiaków Fiebig Stachowiaków Ordonowskich oraz Borkowskich
g.18.30 T.Łąka: + Mariana Ciesielskiego - od rodziny Andrzejewskich

  Sobota 06 stycznia - Objawienie Pańskie  - Trzech Króli
 

g. 7.30 1. Z prośba o błogosławieństwo w nowym roku dla członków 14 róży i zmarłych z tej wspólnoty różańcowej
           2. + Franciszka Rybickiego w 7 rocznicę śmierci + z rodzin: Angierów i Rybickich
……………………………………………………………………………………
g. 9.30 1. + Waleriana Poprawskiego w 17 rocznicę śmierci
           2. + Zofię Gano w 17 r.śm. Anielę w 29 r.śm. Stanisława Lobę + Stanisława Ewę Jana Lutowiczów + z rodzin
……………………………………………………………………………………
g.11.30 1. W intencji wszystkich Parafian
            2. + Teresę Michała Witasik oraz z prośba o błogosławieństwo Boże dla rodzeństwa
……………………………………………………………………………………
g.17.00 1. + Ignacego Walerię Andrzejewskich + Pelagię Norman + Irenę Bondia + z rodziny
            2. + Annę Franciszka Piętków

  Niedziela Chrztu Pańskiego
 

g. 7.30 1. + Annę Franciszka Bronisława Piętków
           2. + Marię Krasińską w 6 r.śm. + Franciszka Krasińskiego + Helenę Bolesława Bebech
……………………………………………………………………………………
g. 9.30 1. + Kazimierza Rettig + Zofię Franciszkę Juliana Misińskich
           2. + Anatolię Wincentego Zielińskich + z rodziny
……………………………………………………………………………………
g.11.30 Dziękczynna za dar życia i łaskę chrztu św. w 18 urodziny Zuzanny z prośbą o Dary Ducha Świętego w życiu
……………………………………………………………………………………
g.15.30 W intencji Parafian zwłaszcza rodziców i dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św.
……………………………………………………………………………………
g.17.00 1. Dziękczynna za miniony rok z prośbą do Opatrzności Bożej o błogosławieństwo dla całej rodziny
            2. + Elżbietę Sylwestra Wolsztyniaków
……………………………………………………………………………………
g.18.30 T.Łąka: +