Konto Parafii św. Stanisława  - Rydzyna

31 9043 1083 2833 0058 7905 0001

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie

ul. Kościelna 1

64-130 Rydzyna,


         Poniżej przedstawiamy w tabeli wysokość zebranych ofiar w  kolejne niedziele gospodarcze 2016 roku :

 

 

 

Kolekty „niedziel gospodarczych” w 2016 roku

 

średnia wysokość niedzielnej kolekty to w ostatnim 2015 roku  2.150 zł - jest ona przeznaczona na wymienione poniżej tabeli wydatki bieżące. Natomiast wysokość zbieranych ofiar w niedziele gospodarcze należy pomniejszyć o średnią kolektę niedzielną,  co pokazuje realną jej wysokość. Np. w lutym w niedziele gospodarczą zebrano 3.115 zł - czyli minusując to o 2.150 zł - dodatkowo na inwestycje wpłynęło 965 zł i w taki sposób będą ukazywane w tabeli wpływy z tych niedziel gospodarczych:

 

I

     0

VII

1.400

II

   965

VIII

1.300

III

1.270

IX

1.250

IV

1.165

X

1.330

V

1.394

XI

1.850

VI

1.226

XII

 1.600

 

         W pozostałe niedziele, kolekta zbierana podczas mszy świętych jest przeznaczona na: opłaty związane z energią elektryczną;  wynagrodzeniem służby kościelnej; na środki czystości; zakup świec, wina mszalnego, komunikantów i hostii; bieżące wydatki z utrzymaniem kościoła i porządku wokół niego; ubezpieczenie w Allianz ; koszty związany z wywozem śmieci z cmentarza.

 

         Oprócz tego Parafia przekazuje na potrzeby Archidiecezji 2q pszenicy z każdego hektara który posada Parafia (wg stawki GUS )

 

         Raz w miesiącu każda Parafia naszej archidiecezji z niedzielnej kolekty przekazuje ofiary na utrzymanie urzędów archidiecezji ( sądu duchownego; archiwum; muzeum etc ) – dla naszej Parafii jest to miesięczna kwota: 1.700 zł. którą przesyłamy do Kurii.

 

W roku bieżącym (2016)

 

  • Gromadzimy środki na całkowite oczyszczenie wnętrza kościoła (przewidywany koszt to około 100.000 zł. )  - na dzień dzisiejszy na koncie Parafii zgromadziliśmy na ten cel - 45.000 zł
  • Współuczestniczyliśmy jako Parafia w kosztach całkowitej renowacji elewacji kaplicy w Tarnowej Łące (inicjatywa Sołtysa i Rady Sołeckiej ) który to koszt wyniósł 10.00 zł. - Parafia wsparła tę inicjatywę w wysokości 3.900 zł. 3.900 zł. Parafia wsparła tę inicjatywę w wysokości 3.900 zł. (zapłacone) 
  • Koszt wymiany skrzynki energetycznej w kaplicy w Tarnowej Łące wyniósł 2.500 zł (zapłacone)
  • Została także już wykonana planowana praca we wnętrzu kaplicy na cmentarzu na Kłodzie, w jej prezbiterium, klatce schodowej na chór i pomieszczenie chórowe oraz WC na zewnątrz kaplicy. Także powtórne przemalowanie krzyża na cmentarzu i terenie przy kościele parafialnym. Koszt tych wszystkich prac to 12.500 zł. (zapłacone)
  • Po czerwcowo lipcowych ulewach liczne zapadnięcia w chodniku na cmentarzu zostały odnowione (pozostał w głównym ganku "wgniot" po ciężkim sprzęcie który wjechał do wycinki i podczesania drzew na cmentarzy) - koszt 3.600 (zapłacone)
  • (pozostał w głównym ganku wgniot po ciężkim sprzęcie który wjechał do wycinki i podczesania drzew na cmentarzy) konieczność wcześniejszego rozebrania ganku, pokrycie twardym podkładem, ponowne ułożenie - koszt 4.800 (zapłacone) 
  • Zabezpieczenia całego pokrycia dachowego Domu Parafialnego, które ma liczne ubytki, wymagające uzupełnienia papą i pokrycia lepikiem. Koszt tej pracy wyniósł: 4.900 zł - przygotowana gotówka do zapłaty wykonawcy w tygodniu po 06.XI. br - skradziona podczas włamania
  • Odnowienie i zaadoptowanie mieszkania po śp. księdzu kanoniku na mieszkanie dla potrzeb parafialnych (pobyt rekolekcjonistów, misjonarzy, pracowników itp.) - koszt 4.100 zł - przygotowana gotówka do zapłaty wykonawcy w tygodniu po 06.XI. br - skradziona podczas włamania

 

W sumie koszt wszystkich inwestycji w 2016 roku to: 36.300 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

 

Dziękujemy wszystkim

za włączenie się w to wspólnotowe dzieło !