..:: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu ::..

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu należy do najstarszych seminariów duchownych w Polsce. Zostało powołane do istnienia, zgodnie z decyzją Soboru Trydenckiego z roku 1563, przez biskupa poznańskiego Adama Konarskiego na Synodzie Diecezjalnym w dniu 26 października 1564 roku. W pierwszym etapie istnienia ASD ściśle współdziałało w procesie formacji kleryków z istniejącą od 1519 roku Akademią Lubrańskiego. Przez pewien czas alumni ASD odbywali studia teologiczne w Kolegium Jezuickim w Poznaniu. Od końca XVIII wieku ASD stanowiło samodzielną instytucję. Przez cały czas swego istnienia było ostoją wierności Bogu i Ojczyźnie, miejscem rzetelnej pracy i formacji teologicznej, wydając wielu znakomitych kapłanów (także kandydatów na ołtarze). W 1974 roku papież Paweł VI, po pięcioletnim okresie próbnym, dekretem "Posnaniensis urbs" ustanowił w Arcybiskupim Seminarium Duchownym Papieski Wydział Teologiczny. W 1998 roku Papieski Wydział Teologiczny przestał istnieć a w jego miejsce powołano Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Formacja kleryków ma charakter integralny i obejmuje wymiar osobowy, duchowy, intelektualny i pastoralny i służy przygotowaniu w jak najlepszy sposób do posługi kapłańskiej.


Arcybiskupie Seminarium Duchowne
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań
tel. +48 61 643 27 00 

tel/fax. +48 61 643 28 04 - księgowość

www.ASD.Poznan.pl


..:: Siostry zakonne pochodzące z naszej Parafii ::..

 

s. Kamila Paszkowiak, elżbietanka ( Prowincjalna Elżbietanek )

s. Bernadetta Broda, elżbietanka

s. Kordiana Mróz, dominikanka

s. Aleksandra Zaręba, dominikanka

s. Januaria Cugier, dominikanka

s. Karolina Łuczak, nazaretanka

s. Jana Stefankiewicz, nazaretanka

s. Julia Łaszczyńska, serafitka


..:: Siostry zakonne pracujące na obszarze naszej Parafii ::..

 

s. Justyna - przełożona

s. Anita - zakrystianka

s. Daniela